Tìm kiếm   

Tập đánh máy 10 ngón
Game luyện đánh máy, gõ chính xác theo bản chữ hiện trên màn hình để ghi điểm và luyện 10 ngón tay
 
Quảng cáo
Quảng cáo